Højeste Mester Ching Hai International Association
Information om tilladelser

16 KB

Intet indhold fra nogen af Højeste Mester Ching Hais publikationer eller materialer opsat på internet-hjemmesider fra Højeste Mester Ching Hai International Association må reproduceres i nogen som helst form eller på nogen som helst måde, elektronisk eller mekanisk, uden forudgående tilladelse fra Associations hovedkvarter.

Tilladelse til at reproducere nogen af Højeste Mester Ching Hais publikationer eller materialer bevilges kun til brug for at udbrede Mesters budskab om Sandheden, og ikke for at bifalde personlige produkter eller nogle andre profitskabende bestræbelser.

For at få den nødvendige, forudgående tilladelse, må ansøgningsskemaet udfyldes, inklusiv forslag til layout (helst i PDF-format med en opløsning på 70 til 100 dpi), og sendes:

med email til: lovenews@Godsdirectcontact.org
med fax til: 1-801-7409196 (USA)

eller med post til:

The Supreme Master Ching Hai International Association
P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli 36899, Formosa (Taiwan), R.O.C.

eller

The Supreme Master Ching Hai International Association
P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

 

Retningslinjer for reproduktion

1. For at reproducere Højeste Mester Ching Hai materiale til aviser, bøger, tidsskrifter eller andre publikationer, skal artiklen trykkes i sin helhed. Uddrag fra forskellige kilder må ikke klistres sammen eller materiale må ikke tages ud af de oprindelige udtalelsers sammenhæng. Den fuldstændige kildeanvisning skal inkluderes i artiklen.

2. For at udforme løbesedler eller andre materialer til at fremme Højeste Mester Ching Hais lære, er det bedst at citere tekst fra Højeste Mester Ching Hais prøvebøger (Sample Booklets), nyhedsmagasiner, eller andre officielle bøger udgivet af the Association.

3. Angående Højeste Mester Ching Hais fotos, må kun de der er udsendt af the Association, eller de der er trykt på omslag eller farvesider i Højeste Mester Ching Hais publikationer anvendes. Omslaget på Prøvebogen i dit lokale sprog er at foretrække og anbefales stærkt.

4. Højeste Mester Ching Hais fotografier / kunstneriske frembringelser / SM logo må ikke ændres på nogen måde uden tilladelse fra the Associations hovedkvarter. Dette omfatter også brugen af farvefremhævelser, overlejring af grafik, billeder, 3-dimensionale effekter, rotation, animering og andre grafiske teknikker.

5. Alle kopier eller layouter skal inkludere følgende anerkendelse: "Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association. All rights reserved."

*Alle prøvebøger er tilgængelige for downloading på de følgende URL adresser. Behøver du billedfiler med højere opløsning, kontakt hovedkvarteret.

http://www.Godsdirectcontact.org/sample/ (U.S.A.)
http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org/booklet/ (Austria)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm (Formosa)

 

Ansøgningsskema


KONTAKT INFORMATION

Dit firmas/
organisations navn:

 

Navn på kontaktperson:

 

Adresse:

 

Telefon:

 

Fax:

 

Email:

 

Dit meditations center:

 

Kontaktperson i dit meditations center:

 


OPLYSNINGER OM PUBLIKATIONEN

Anvendelsesformål:

 

Antal kopier som skal laves:

 

Anvendelsessted (by/land):

 

Forventet udgivelsesdato:

 

Fuldstændig liste over alt citeret materiale:

(vedlæg en liste, hvis der er mange citeringer)

 

Kilde til billedfiler:

 

Hvis du behøver højopløsnings billedfiler fra vores hovedkvarter, vær rar at angive opløsningen og størrelsen på de ønskede billeder:

 

Særlige betingelser:
(Vær rar at medtage alle særlige betingelser som angår dit ønske)

 

Vær rar at vedlægge et prøve-layout.
Hvis filens størrelse bliver for stor til at sende med email, så oplys os om det.

 

Underskrift: _____________________________ Dato: ____________________________

Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association. Alle rettigheder reserverede.