Korkeimman Mestari Ching Hain kansainvälisen yhdistyksen
tekijänoikeustiedot

19 KB

Mitään sisältöä mistään Korkeimman Mestari Ching Hain julkaisuista tai aineistoista, jotka on julkaistu Korkeimman Mestari Ching Hain kansainvälisen yhdistyksen Internet-sivuilla, ei saa kopioida missään muodossa tai millään tavalla, elektronisesti tai mekaanisesti, ilman aiempaa kirjallista lupaa yhdistyksen keskuspaikoista.

Lupa Korkeimman Mestari Ching Hain julkaisujen tai aineistojen kopioimiseen annetaan ainoastaan Mestarin Totuuden viestin jakamista varten eikä mihinkään henkilökohtaisten tuotteiden mainostamiseen tai mihinkään muuhunkaan voitontavoitteluun.

Saadaksenne tekijänoikeusluvan, olkaa ystävällisiä ja täyttäkää alla oleva hakemus, laittakaa mukaan mallisivunne (mieluiten PDF-muodossa resoluutiolla 70-100 dpi) ja lähettäkää ne:

sähköpostitse: lovenews@Godsdirectcontact.org
faksilla: 1-801-7409196 (USA)

postitse:

The Supreme Master Ching Hai International Association
P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli 36899, Formosa (Taiwan), R.O.C.

tai

The Supreme Master Ching Hai International Association
P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

 

Ohjeet uudelleen julkaisemiseen:

1. Korkeimman Mestari Ching Hain aineistojen uudelleen julkaisemiseksi sanomalehdissä, kirjoissa, aikakauslehdissä tai muissa julkaisuissa artikkelit täytyy painaa kokonaisuudessaan. Otteita eri lähteistä ei saa liittää yhteen, aineistoja ei saa irrottaa alkuperäisestä yhteydestään, ja täydelliset lähdeviitteet on laitettava kaikkien uudelleen julkaistujen aineistojen yhteyteen.

2. Lentolehtisten tai muun aineiston suunnittelemiseksi Korkeimman Mestari Ching Hain opetusten levittämiseksi on parasta lainata tekstiä Korkeimman Mestari Ching Hain esittelykirjasista, News-lehdistä tai muista virallisista julkaisuista, joita yhdistys on levittänyt.

3. Koskien Korkeimman Mestari Ching Hain valokuvia, vain niitä kuvia, jotka yhdistys on julkaissut tai niitä jotka on julkaistu Korkeimman Mestari Ching Hain julkaisujen kansissa tai värisivuilla, voi käyttää. Omalla kielellänne julkaistun esittelykirjasen kansi on etusijalla ja erittäin suositeltavissa sellaiseen käyttöön.

4. Korkeimman Mestari Ching Hain valokuvia/taiteellisia luomuksia/SM-logoa ei saa muuttaa millään tavoin ilman lupaa yhdistyksen keskuspaikoista. Tämä sisältää värien käsittelemisen, piirrosten, kuvien, kolmiulotteisten tehokeinojen, pyörimisliikkeiden tai muiden graafisten taidetekniikoiden lisäämisen.

5. Kaikkien kopioiden tai luonnosten täytyy sisältää seuraava teksti: “Tekijänoikeus ©Korkeimman Mestari Ching Hain kansainvälinen yhdistys. Kaikki oikeudet pidätetään.”

*Kaikkia esittelykirjoja voi ladata seuraavista URL-osoitteista. Jos tarvitsette korkeamman resoluution kuvatiedostoja, olkaa ystävällisiä ja ottakaa yhteyttä keskuspaikkoihimme.

http://www.Godsdirectcontact.org/sample/ (U.S.A.)
http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org/booklet/ (Itävalta)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm (Formosa)

 

Hakemuskaavake - Application Form


YHTEYSTIEDOT - CONTACT INFORMATION

Yrityksenne/
organisaationne nimi:
Your company/ organization name:

 

Yhteyshenkilön nimi:
Name of person to be contacted:

 

Osoite:
Address:

 

Puhelin:
Phone:

 

Faksi:
Fax:

 

Sähköpostiosoite:
Email:

 

Meditaatiokeskuksenne:
Your meditation Center:

 

Meditaatiokeskuksenne Kontaktihenkilö:
Contact Person of your meditation Center:

 


JULKAISUTIEDOT - PUBLICATION INFORMATION

Käyttötarkoitus:
Purpose of use:

 

Tehtävien kopioiden lukumäärä:
The number of copies to be made:

 

Käyttöpaikka (kaupunki/maa):
Place of use (city/country):

 

Odotettavissa oleva julkaisupäivämäärä:
Expected date of publication:

 

Täydellinen luettelo kaikista lainattavista aineistoista:
Complete reference of all material cited:

(liittäkää mukaan lista jos lainauksia on niin paljon, että ne eivät mahdu tähän tilaan)
(attach a list if the citations are many)

 

Kuvatiedostojen lähde:
Source of image files:

 

Jos tarvitsette korkeamman resoluution kuvatiedostoja keskuspaikastamme, olkaa hyvät ja ilmoittakaa resoluutio ja haluamienne kuvien koko:
If you need higher resolution image files from our headquarters, please specify the resolution and size of the images required:

 

Erityisehdot:
(Olkaa ystävällisiä ja ilmoittakaa mistä tahansa erityisehdoista koskien pyyntöänne)
Special conditions:

(Please include any special conditions regarding your request)

 

Olkaa hyvät ja liittäkää mukaan esittelyluonnos. Jos tiedoston koko on liian suuri lähetettäväksi sähköpostitse, olkaa hyvät ja ilmoittakaa siitä meille.
Please attach a sample layout. If the file size will be too big to be sent by email, please inform us.

 

Allekirjoitus - Signature: ___________________________ Päiväys - Date: _________________________

Tekijänoikeus © Kansainvälinen Korkeimman Mestari Ching Hain meditaatioyhdistys. Kaikki oikeudet pidätetään.