Aktiviteter  
 

Lectures

Group Meditation

Retreats

   

Aktiviteter

Det finnes mennesker man aldri glemmer, fordi det er noe ved dem som berører ens liv så sterkt at man aldri blir den samme igjen. Høyeste Mester Ching Hai er en av disse sjeldne menneskene. Som åndelig lærer har Hun holdt hundrevis av foredrag på fem kontinent i løpet av de siste femten årene. Hun har brakt opplysning og glede til millioner av sannhetssøkende mennesker, og Hun har hevet den åndelige bevisstheten på planeten vår. Som humanist, så har Hun gitt av Sin kjærlighet og medfølelse til lidende mennesker over hele verden, Hun har gitt nytt håp til mennesker som har mistet troen på morgendagen. Og Hennes arbeid som kunstner og designer tjener ikke bare til å finansiere Hennes forelesninger og humanitære arbeid, men tjener også til å minne oss om vår storslagne Guddommelige natur og vårt Himmelske slektskap. Måtte Mesters kjærlighet og nåde også berøre din sjel, og fylle hele deg med lys og velsignelse!

   

Art Creations

Humanitarian Work

Special Events

       


Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association
All Rights Reserved.