Velkommen!

”Jeg har oppdaget denne urgamle måten å ha direkte fellesskap med Guds Rike på. Det er ikke min oppfinnelse. Denne metoden, eller det såkalte fellesskapet, ’direktelinjen’, er alltid tilgjengelig i denne verden – bare fra ulike steder.

Innvielsen er derfor til for å minne deg på din største arv, slik at du kan ta i bruk dine egne rikdommer hver dag, i stedet for å være avhengig av en eller annen Mester, enten det er en død eller levende. Dette er vår hensikten med den Metoden vi praktiserer, og det finnes ingen hensikt utover dette.”

Fra ”Verdens Håpefulle Fremtid”
Magasin nr. 96. Mester Sier
Sagt av Høyeste Mester Ching Hai
Brisbane, Australia
20. mars, 1993
(Originalt på engelsk) Video nr. 336


Vi har gleden av å presentere denne flerspråklige websiden til deg, og vi håper at du gjennom dette kan få en god oversikt over Høyeste Mester Ching Hai’s undervisning. Ved siden av å lese våre faste artikler, så kan du også laste ned noen av våre utgivelser gratis i Adobe Acrobat PFD format.

La Lyset Gjennomstråle Universet!

Webmaster: info@Godsdirectcontact.eu.com

Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association 2004-2007
All Rights Reserved.