Meditasjon  
 

Why Practice Meditation and Find God?

Innvielse:
Quan Yin Metoden


Quan Yin Metoden

Convenient Metoden

Immediate Enlightenment

Experience of Enlightenment

Indre Lyd og Lys

Worldly Sound Vs. Supra-worldly Sound

Sound Meditation

References from different religions

   


Meditasjon

Quan Yin Metoden
Den Urgamle Meditasjonsmetoden
Finn det Indre Lyset og den Indre Lyden

Quan Yin Metoden er unik, og den eldste meditasjonsteknikken som hjelper deg til å gjenoppdage den Allmektige Kraften i deg, som åpenbarer seg gjennom det indre Lyset og den indre Lyden.

”Dette Ordet, eller den guddommelige vibrasjonen, er nevnt i alle religioner. Vi kaller det Yin, andre kaller det himmelsk musikk, Logos, Tao. Det vibrerer i alt liv og opprettholder hele universet. Denne indre melodien kan helbrede alle sår, oppfylle alle ønsker og slukke all verdslig tørst. Den er allmektig og ren kjærlighet. Fordi vi er lagd av denne Lyden, så får vi fred og tilfredsstillelse i hjertet når vi forbinder oss med den. Etter å ha lyttet til denne Lyden, så vil hele vårt vesen forandre seg, hele vårt syn på livet vil forandrer seg til det bedre.”

Fra ”Jeg Har Kommet For Å Bringe Deg Hjem”, side 126
Sagt av Høyeste Mester Ching Hai

Quan Yin Metoden er forenelig med alle religioner og trosretninger, og den er nevnt i mange Hellige Skrifter verden over. I Bibelen snakker man om ”Ordet” (som på gresk er ”logos”, som betyr ”lyd”); i Taoismen blir den beskrevet som ”den Himmelske musikken”; i Hinduismen, ”Shabd”; i Sikhismen, ”Naam” og i Koranen, muslimenes hellige bok, er det ”Kalam-i-Quadim”, ”stemmen fra Himmelen”. Den er også kjent som ”Lydstrømmen” i Buddhismen, som navnet ”Quan Yin” stammer fra. (Quan Yin er det kinesiske uttrykket for ”å betrakte Lyden”.)

Vi inviterer deg til å oppdage mer om denne sjeldne og urgamle metoden, som er den raskeste, sikreste og enkleste veien tilbake til Guds Rike. Quan Yin Metoden er den ekte nøkkelen til å ”kjenne Deg Selv.” Quan Yin Metoden tilbys gratis.

   

De Fem Retningslinjer

1. Avstå fra å ta livet av levende vesener

2. Avstå fra å si usannheter

3. Avstå fra å ta det som ikke er ditt

4. Avstå fra seksuell utroskap

5. Avstå fra bruk av rusmidler

Why People Must Be Vegetarian


Master on Meditation

Meditation Questions & Answers

Helpful Tips for Meditation
       


Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association
All Rights Reserved.