Utgivelser  
 

New Releases

Sample Booklet

Books

eBooks

News Magazine

Catalogue

Excerpts

Others

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co. Ltd.

Adresse:
1st Fl, No.236 Sung Shan Rd. Hsin Yi District, Taipei, Formosa (Taiwan), R.O.C.
Tel.: 886-2-87873935
Fax: 886-2-87870873

www.smchbooks.com

   


Utgivelser

Den følgende delen er en oversikt over alle nåværende tilgjengelige utgivelser av Høyeste Mester Ching Hai. Mesters undervisning, uttrykt enten gjennom tradisjonelle medier som bøker og video, eller gjennom nyere media som MP3 CD’er, DVD’er og elektroniske Bøker, forsyner oss med den universelle visdommens edelstener, kjærlighetens skinnende juveler som berører hele vårt vesen og nærer vår sjel med guddommelig Lys. De tar oss langt forbi sinnets grenser, til de høyeste nivåer av Himmelsk velsignelse og frigjøring.

Du kan skaffe deg Mesters utgivelser på et kontaktsenter i nærheten av der du bor. (Se kontaktseksjonen), eller bestill det direkte fra vår redaksjon på Formosa:

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co. Ltd.
Adresse: 1st Fl, No.236 Sung Shan Rd. Hsin Yi District,
Taipei, Formosa (Taiwan), R.O.C.
Tel.: 886-2-87873935 - Fax: 886-2-87870873
smchbooks@Godsdirectcontact.org
www.smchbooks.com

   

Audio Tapes

Video Tapes

Music Cassettes

Music CDs

MP3 CDs

VCDs

DVDs

Online Shop       


Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association
All Rights Reserved.