Lærene  
 

Animals
Children
Courage
Dreams
Drugs
Earth
Ego
Emotions
Employment
ETs
Family
Free Will
Golden Age
Karma
Life
Love
Mind
Money
Peace and War
Positive and Negative Power
Reincarnation
Sex
Yin and Yang

   


Lærene

”All den verbale undervisningen, eller foredragene jeg holder, er bare en liten del av det hele- kun 30%, og 70% lærer du gjennom stillhet, gjennom meditasjon, gjennom søvn. Når du sover, så blir du tatt til en skole på et høyere nivå, for å studere der. Det er derfor, at selv om du mediterer uten alltid å se noe særlig, så vil kunnskapen din utvide seg både ti , tjue og hundre ganger. Din kjærlige væremåte, ditt nivå på alle områder vil stige. Dette er på grunn av læringen i stillhet.

Ingen Mestere bruker ord for å opplyse disiplene. Selv om han kanskje snakker med eller underviser disiplene gjennom ord, så er ikke det alt. Og med det samme vi får den indre forbindelsen, så vil vi alltid ha den direkte undervisningen. Det er derfor man blir klokere, man får mer kunnskap om ting, og uansett hvilken situasjon som oppstår, så vil man alltid vite hva man skal gjøre. Nå vil man reagere raskt, selv om man ikke pleide å gjøre det tidligere. Det er fordi man hver dag lærer av fortidens, nåtidens og fremtidens Mestere gjennom ens meditasjon, gjennom ens søvn, og/eller gjennom ens daglige aktiviteter. Man er velsignet tjuefire timer i døgnet. Det er forskjellen på en opplyst person og en som ikke er opplyst, en som er innvidd og en som ikke er det.”

Fra ”Forskjellen på en helgen og et vanlig menneske”
Magasin nr. 99, Mester Sier
Sagt av Høyeste Mester Ching Hai
Seattle, Washington, USA
8. april, 1993
(Originalt på engelsk) Video nr. 349

Høyeste Mester Ching Hai har ikke bare gitt oss den høyeste formen for kunnskap, Hun lærer oss også hvordan vi skal bringe Himmelen inn i hverdagen.

I denne seksjonen presenterer vi et utvalg sitater fra den enorme og mangfoldige samlingen med undervisning av Høyeste Mester Ching Hai. Kildehenvisningen under hver seksjon er en invitasjon til videre lesning.

For mer informasjon, se Utgivelser og Nedlasting. Søkefunksjonen lokaliserer fort og greit ethvert tema som måtte være av interesse fra Mesters undervisning.

   

Ahimsa
Bible
Buddha
Chakras
Enlightenment
God

Group Meditation
Heaven and Hell
Jesus
Prayer
Precepts
Religions
Samadhi
Spiritual Practice
Supreme Master
Wisdom
Wisdom Eye

Bible Stories
Master Tells Jokes
Master Tells Stories

FAQ       


Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association
All Rights Reserved.