Międzynarodowe Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai
Copyright - Informacje

155 KB

Żaden fragment publikacji czy materiałów Najwyższej Mistrzyni Ching Hai umieszczonych na stronach internetowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższej Mistrzyni Ching Hai nie może być powielany w jakiejkolwiek formie za pomocą żadnych środków, elektronicznie ani mechanicznie, bez uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia.

Pozwolenie na reprodukcję jakichkolwiek publikacji czy materiałów Najwyższej Mistrzyni Ching Hai jest udzielane tylko dla celów dzielenia się przesłaniem Prawdy Mistrzyni, a nie dla umieszczania ich na osobistych produktach czy dla jakichkolwiek innych przynoszących zyski działań.

Aby uzyskać pozwolenie copyright, proszę wypełnić zamieszczony poniżej formularz, dołączyć przykładowe projekty (najlepiej w formacie PDF z rozdzielczością 70 do 100dpi) i wysłać do:

e-mail: lovenews@Godsdirectcontact.org
fax: 1-801-7409196 (USA)

pocztą:

The Supreme Master Ching Hai International Association
P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli 36899, Formoza (Taiwan), R.O.C.

lub

The Supreme Master Ching Hai International Association
P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, SUA (U.S.A.)

 

Wskazówki dotyczące reprodukcji:

1. Aby reprodukować materiały w gazetach, książkach, magazynach czy innych publikacjach, artykuły muszą być drukowane w całości. Nie można łączyć ze sobą fragmentów tekstów pochodzących z różnych źródeł, nie można wyrywać zdań z ich oryginalnego kontekstu i należy podawać w całości informacje o źródle wszystkich reprodukowanych artykułów.

2. Projektując ulotki czy inne materiały służące do promowania nauk Najwyższej Mistrzyni Ching Hai najlepiej jest cytować tekst z książeczek przykładowych Najwyższej Mistrzyni Ching Hai, magazynu News lub oficjalnych publikacji rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie.

3. Można wykorzystywać jedynie te zdjęcia Najwyższej Mistrzyni Ching Hai, które zostały opublikowane przez Stowarzyszenie lub wydrukowane na okładkach czy kolorowych stronach Najwyższej Mistrzyni Ching Hai. Najlepiej jest wykorzystać w tym celu zdjęcie z okładki książeczki przykładowej wydanej w lokalnym języku.

4. Zdjęcia Najwyższej Mistrzyni Ching Hai / twórczość artystyczna / logo SM nie mogą być w żaden sposób zmieniane bez pozwolenia Stowarzyszenia. To obejmuje podkreślenie koloru, superimpozycje graficzne, efekty trójwymiarowe, rotację, animację i inne graficzne techniki artystyczne.

5. Wszystkie kopie i materiały muszą zawierać następującą notatkę: „Copyright © Międzynarodowe Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai. Wszelkie prawa zastrzeżone.”

*Wszystkie książeczki przykładowe są do ściągnięcia pod poniższymi URL. Pliki z wyższą rozdzielczością można zamówić kontaktując się z jednym z naszych głównych ośrodków.

http://www.Godsdirectcontact.org/sample/ (U.S.A.)
http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org/booklet/ (Austria)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm (Formosa)

 

Formularz - Application Form


KONTAKT - CONTACT INFORMATION

Nazwa twojej firmy/
organizacji:
Your company/
organization name:

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt:
Name of person to be contacted:

 

Adres:
Address:

 

Telefon:
Phone:

 

Fax:
Fax:

 

e-mail:
Email:

 

Twoje centrum medytacyjne:
Your meditation Center:

 

Osoba kontaktowa centrum medytacyjnego:
Contact Person of your meditation Center:

 


Informacje na Temat Publikacji - Publication Information

Cel:
Purpose of use:

 

Planowana liczba kopii:
The number of copies to be made:

 

Miejsce wykorzystania (miasto/kraj):
Place of use (city/country):

 

Oczekiwana data publikacji:
Expected date of publication:

 

Wykaz wszystkich cytowanych materiałów: (prosimy o dołączenie osobnej listy, jeśli wszystkie materiały nie zmieszczą się w tej przestrzeni)
Complete reference of all material cited: (attach a list if the citations are many)

 

Źródło plików graficznych:
Source of image files:

 

Jeśli potrzebujesz od nas plików z wyższą rozdzielczością, podaj wymaganą rozdzielczość i rozmiar:
If you need higher resolution image files from our headquarters, please specify the resolution and size of the images required:

 

Inne wymagania:
(prosimy o podanie specjalnych wymagań)
Special conditions:

(Please include any special conditions regarding your request)

 

Prosimy o dołączenie przykładowego projektu.
Jeśli rozmiar pliku jest zbyt duży do przesłania e-mailem,
prosimy o poinformowanie nas o tym.

Please attach a sample layout. If the file size will be too big to be sent by email, please inform us.

 

Podpis/Signature: _____________________________ Data/Date: _______________________

Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.