Mistrzyni  
 

Krótka Biografia Najwyższej Mistrzyni Ching Hai

Podążać Drogą Miłości

Mistrzyni z Himalajskiej Chmury

Mówi Mistrzyni
   


Mistrzyni

„Mistrzami są ci, którzy pamiętają swoje pochodzenie i, z miłości, dzielą się tą wiedzą z każdym, kto jej poszukuje, nie biorąc jakichkolwiek opłat za swoją pracę. Oferują cały swój czas, fundusze i energię światu. Kiedy osiągamy taki poziom mistrzostwa, nie tylko znamy swoje pochodzenie, ale możemy również pomóc innym poznać ich prawdziwą wartość. Ci, którzy podążają za Mistrzem, szybko znajdują się w nowym świecie, pełnym prawdziwej wiedzy, prawdziwego piękna i prawdziwej prawości. Całe piękno, wiedza i prawość w zewnętrznym świecie są po to, by przypominać nam o prawdziwym świecie wewnątrz. Cień, jakkolwiek piękny, nigdy nie jest tak dobry jak prawdziwa rzecz. Tylko prawdziwa rzecz może zadowolić naszą duszę, która jest Mistrzem domu.”

„Wnieście Niebo Do Swojego Życia”
News 28, Temat Na Dzisiaj
Mówi Najwyższa Mistrzyni Ching Hai
Berlin, Niemcy
4 maja 1993r.
(Oryginalnie w języku niemieckim) Kaseta Wideo Nr 368

Najwyższa Mistrzyni Ching Hai przyszła, by poprowadzić was do domu, do prawdziwego świata Światła i Miłości, Niebiańskiego Królestwa wewnątrz. Nie przyszła po to, by uczynić z was swoich uczniów, ale by pomóc wam stać się swoim własnym Mistrzem!

   

Sekrety o Tym, Jak Mistrzyni Osiągnęła Tao

Prawdziwa Historia o Dzieciństwie Mistrzyni Ching Hai

Okno na Życie Mistrzyni

Inne

       


Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.