Mester  
 

En kort biografi om Høyeste Mester Ching Hai

Gå Kjærlighetens Vei

Mesteren fra Høydene I Himalaya

Master Says

   


Mester

”Mestere er de som husker sin opprinnelse og, som ut av kjærlighet, deler denne kunnskapen med dem som søker den, og de gjør det uten noen form for vederlegg. De ofrer all sin tid, sine penger og energi til verden. Når vi når dette nivået av opplysning, så husker vi ikke bare vår opprinnelse, men vi kan også hjelpe andre til å kjenne sitt eget sanne verd. De som følger en Mesters anbefalninger, vil fort oppdage seg selv i en annen verden, full av ekte kunnskap, sann skjønnhet og sanne dyder. All skjønnhet, kunnskap og dyd i den ytre verden er der for å minne oss om den sanne indre verden. Skyggen, uansett hvor vakker den måtte være, er aldri like vakker som det sanne objektet. Bare det ekte kan tilfredsstille vår sjel, som er husets Herre.”

Fra ”Bring Himmelen inn i Ditt Liv”
Magasin nr. 28, Spot Light
Sagt av Høyeste Mester Ching Hai
Berlin, Tyskland
4. mai, 1993
(Originalt på tysk) Video nr. 368

Høyeste Mester Ching Hai har kommet for å bringe deg Hjem, til den sanne verden av Lys og Kjærlighet, Guds Rike i oss. Hun er ikke her for å gjøre deg til disippel, men for å hjelpe deg til selv å bli en Mester!
   

Hemmelighetene Om Hvordan Mester Oppnådde Tao

True Story of Supreme Master Ching Hai's Childhood

Window on Master's Life

Others

       


Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association
All Rights Reserved.