Учителя  
 

Кратка биография на Върховния Учител Чинг Хай

Вървете по пътя на любовта

Учителят от Хималайските висоти

Учителят казва
   


Учителя

“Учители са онези, които помнят своя Произход и водени единствено от любов, споделят това познание с всички искрено търсещи, като не взимат никакви пари за Своята работа. Те отдават цялото Си време, средства и енергия за благото на света. Когато достигнем това ниво на учителство, ние не само действително узнаваме своя Произход, но можем да помагаме и на другите да разберат своята истинска стойност. Хората, които следват насоките на такъв Учител, бързо се озовават в един нов свят – изпълнен с истинско познание, красота и добродетели. Цялата външна красота, знание и добродетелност съществуват само за да ни напомнят за истинския вътрешен свят. Сянката, колкото и да е пленителна, никога няма да достигне хубостта на реалния обект. Единствено истинското нещо може да удовлетвори душата ни, която е Владетелят на Дома.”

Из “Пренесете Рая в своя живот”,
Сп. 28, ПЕТНО ОТ СВЕТЛИНА
Изнесено от Върховния Учител Чинг Хай,
Берлин, Германия
4 май1993 г.
(ориг. на немски), ВК № 368

Върховният Учител Чинг Хай е дошла, за да ви води към Дома, към истинския свят на Светлина и Любов, към Небесното Царство вътре в нас. Тя не е дошла, за да ви направи Свои ученици, а за да ви помогне да станете учители на самите себе си!

   

Тайните как Учителят е постигнала Тао

Истинската история за детството
на Върховния Учител Чинг Хай

Прозорец към Живота на Учителя

Други

       


Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association
Всички права запазени