Medytacja Inicjacja: Metoda Quan Yin  
 

Po Co Praktykować Medytacje i Szukać Boga?

Inicjacja:
Metoda Quan Yin

Metoda Quan Yin

Uproszczona Metoda Medytacji

Natychmiastowe Oświecenie

Doświadczenie Oświecenia

Wewnętrzne Światło i Dźwięk

Ziemski Dźwięk i Ponad-ziemski Dźwięk

Medytacja na Dźwięk

Cytaty z Innych Religii

   

 

Książeczka Przykładowa:
„Klucz do Natychmiastowego Oświecenia.” Strony: 52-54

Inicjacja: Metoda Quan Yin

Najwyższa Mistrzyni Ching Hai inicjuje szczerych, pragnących poznać Prawdę, ludzi w Metodę Quan Yin. Chińskie słowa „Quan Yin” oznaczają kontemplowanie wibracji dźwięku. Metoda obejmuje medytację na wewnętrzne Światło i na wewnętrzny Dźwięk. Te wewnętrzne doświadczenia wielokrotnie opisuje literatura duchowa wszystkich religii świata od pradawnych czasów.

Na przykład Chrześcijańska Biblia mówi: „Na początku było Słowo, i Słowo było z Bogiem, i Słowo było Bogiem.” (Jan 1:1) Tym Słowem jest wewnętrzny Dźwięk. Nazywano go również Logos, Shabd, Tao, Strumień Dźwięku, Naam lub Niebiańska Muzyka. Mistrzyni Ching Hai mówi: „Wibruje w całym życiu i podtrzymuje cały wszechświat. Ta wewnętrzna melodia może uzdrowić wszystkie rany, spełnić wszelkie marzenia i ugasić pragnienie całego świata. Jest wszechpotężna i wszechmiłująca. To dlatego, że jesteśmy stworzeni z tego Dźwięku, kontakt z Nim wnosi pokój i zadowolenie do naszych serc. Słuchanie tego Dźwięku przeobraża całą naszą istotę i całkowicie odmienia nasze poglądy na życie.”

Wewnętrzne Światło, Światło Boga, to jest to samo Światło, do którego odnosi się słowo ”oświecenie”. Jego intensywność może być bardzo różna - od subtelnej poświaty do blasku milionów słońc. To poprzez wewnętrzne Światło i wewnętrzny Dźwięk możemy dojść do poznania Boga.

Inicjacja w Metodę Quan Yin nie jest ezoterycznym rytuałem ani ceremonią wprowadzającą w nową religię. Podczas inicjacji udzielane są szczegółowe instrukcje dotyczące medytacji na wewnętrzne Światło i wewnętrzny Dźwięk, a Mistrzyni Ching Hai dokonuje „duchowego przekazu”. Ten pierwszy posmak Boskiej Obecności dawany jest w ciszy. Mistrzyni Ching Hai nie musi być fizycznie obecna, aby otworzyć dla was drzwi. Przekaz jest zasadniczą częścią Metody. Same techniki nie przyniosą szczególnych korzyści bez Łaski Mistrza.

Ponieważ możecie usłyszeć wewnętrzny Dźwięk i zobaczyć wewnętrzne Światło natychmiast przy inicjacji, wydarzenie to czasem nazywamy „nagłym” lub „natychmiastowym oświeceniem”.

Najwyższa Mistrzyni Ching Hai przyjmuje na inicjację ludzi każdego pochodzenia i przynależności religijnej. Nie musicie zmieniać swojej obecnej religii czy systemu wierzeń. Nie zostaniecie poproszeni o wstąpienie do żadnej organizacji, ani też o uczestnictwo w czymkolwiek, co w jakikolwiek sposób nie pasuje do waszego obecnego stylu życia.

Będziecie jednak poproszeni o zostanie wegetarianami. Zobowiązanie się do przestrzegania diety wegetariańskiej przez resztę życia jest niezbędnym warunkiem wstępnym otrzymania inicjacji.

Inicjacja oferowana jest bezpłatnie.

Codzienna praktyka metodą medytacji Quan Yin i przestrzeganie „Pięciu Zasad” to jedyne wymagania po inicjacji. Pięć Zasad to wskazówki, które pomagają wam nie szkodzić sobie ani żadnej innej żywej istocie. Praktyki te pogłębią i umocnią wasze wstępne doświadczenie oświecenia i pozwolą wam ostatecznie osiągnąć najwyższe poziomy Przebudzenia czy Stan Buddy. Bez codziennej praktyki prawie na pewno zapomnicie swoje oświecenie i wrócicie do normalnego poziomu świadomości.

Celem Najwyższej Mistrzyni Ching Hai jest nauczenie nas bycia samowystarczalnym. Dlatego naucza Metody, którą może praktykować każdy, samodzielnie, bez żadnych podpórek czy oprzyrządowania. Nie szuka wyznawców, czcicieli ani uczniów, nie pragnie też założenia żadnej organizacji ze składkami członkowskimi. Nie przyjmie od was pieniędzy, pokłonów ani darów, więc nie musicie ich Jej oferować.

Przyjmie waszą szczerość w codziennym życiu i w praktyce medytacji, abyście rozwinęli się do stanu świętego.

   

Pięć Zasad

1. Powstrzymaj się od odbierania życia istotom czującym

2. Powstrzymaj się od mówienia nieprawdy

3. Powstrzymaj się od brania tego, co nie jest twoje

4. Powstrzymaj się od niewłaściwego seksualnego prowadzenia się

5. Powstrzymaj się od używania środków odurzających

Mistrz Medytacji

Medytacja – Pytania i Odpowiedzi

Pomocne Rady Dotyczące Medytacji       


Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.