Medytacja Wewnętrzne Światło i Dźwięk  
 

Po Co Praktykować Medytacje i Szukać Boga?

Inicjacja:
Metoda Quan Yin


Metoda Quan Yin

Uproszczona Metoda Medytacji

Natychmiastowe Oświecenie

Doświadczenie Oświecenia

Wewnętrzne Światło i Dźwięk

Ziemski Dźwięk i Ponad-ziemski Dźwięk

Medytacja na Dźwięk

Cytaty z Innych Religii

   


Wewnętrzne Światło i Dźwięk

Oświecenie jest koniecznością. Oświecenie oznacza poznanie światła w nas samych; O-ŚWIECENIE. To światło w nas pokieruje każdym krokiem w naszym życiu do właściwego miejsca przeznaczenia. Słowo Boga, dźwięk, wibracja, muzyka nieba wyszepcze nam całą mądrość wszechświata, powie nam, co możemy robić w codziennym życiu, dopóki nie wypełnimy naszego obowiązku błogosławienia tej Ziemi.

Źródło: News 96, Perły Mądrości
Mówi Najwyższa Mistrzyni Ching Hai
Brisbane, Australia • 21 marca 1993r.
(oryginalnie w języku angielskim)

   

Pięć Zasad

1. Powstrzymaj się od odbierania życia istotom czującym

2. Powstrzymaj się od mówienia nieprawdy

3. Powstrzymaj się od brania tego, co nie jest twoje

4. Powstrzymaj się od niewłaściwego seksualnego prowadzenia się

5. Powstrzymaj się od używania środków odurzających

Mistrz Medytacji

Medytacja – Pytania i Odpowiedzi

Pomocne Rady Dotyczące Medytacji       


Copyright © The Supreme Master Ching Hai International Association
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.